El motiu de la por dels humans vers les serps és un vell debat encara sense resoldre.

L’origen innat d’aquesta por per raons evolutives està a debat enfront la potent influència que poden tenir l’experiència, la cultura, els medis o, inclús la religió sobre l’animadversió de la gent vers les serps.

En aquest estudi, demostrarem que aquesta animadversió dels éssers humans per les serps pot haver estat confosa per una animadversió a les senyals aposemàtiques que comunament presenten les serps.

Un total de 635 nens han estat convidats a senyalar com a “bo” o “dolent” imatges presentades individualment (fotografies o dibuixos). Les serps, els animals de companyia i les cares “smiley” no han estat considerades com a “dolent” a menys que presentin signes aposemàtics subtils de forma triangular (més que rodones).

Un altre grup de 722 nens han estat convidats a senyalar les mateixes imatges, però aquest cos presentades per parelles. Se’ls ha demanat de senyalar quina era “bona” i quina “dolenta”. Aquesta comparació depenent del context ha resultat en respostes encara més evidents als senyals aposemàtics.

En base a aquest estudi, suposem que els primats han desenvolupat una animadversió vers els senyals aposemàtics amb formes triangulars, potencialment perilloses, com les dents, les urpes o les punxes, i no per les serps en sí. Per altra banda, suposem que dita adaptació ha estat, al mateix temps, explotada per les serps com a estratègia anti-predació. D’aquí el cap triangular o els dibuixos en ziga-zaga del seu dors. El triangle és utilitzat com a senyal de perill en tot el món.

Figura 1. Hem utilitzat 10 imatges soles i 10 imatges dobles per tal d’avaluar la percepció dels senyals aposemàtics en els nens. Les categories contenien : (A)imatges controlades amb una imatge familiar de conill (A1) i de gos agressiu (A2); (B) dibuixos de serps amb una serp testimoni(B1), una serp amb el cap triangular(B2, un senyal aposemàtic), una serp amb una ziga-zaga al dors(B3, un senyal aposemàtic) i una serp amb el cap triangular i una ziga-zaga al dors(B4, dos senyals aposemàtics) ; (C) cap d’una colobra viperina, una serp aquàtica inofensiva (Natrix maura) en mode normal (cap C1, cap rodó) i mimètica defensiva(C2, cap triangular) i (D) cares « smiley » amb dents arrodonides(D1) o bé en forma de triangle(D2). S’han utilitzat tests amb dues imatges (E a H) per avaluar la interpretació depenent del context dels senyals aposemàtic per part dels nens.

Figura 2. Resultats en percentatge de les respostes als test d’imatges presentades individualment als nens.

Figura 3. Resultats en percentatge de les respostes als test d’imatges presentades per parelles als nens.