Serenalla pallaresa

Serenalla pallaresa

Únicament present en una àrea reduïda dels Pirineus al voltant de les 3 fronteres França-Andorra-Espanya, aquesta seronalla singular viu entre els 2000 i els 3000 metres d’altitud.