Serenalla pallaresa

Serenalla pallaresa

Sargantana pallaresa

Iberolacerta aurelioi

És una de les tres serenalles (conjuntament amb Iberolacerta bonnali i Iberolacerta aranica) que viuen de forma exclusiva als Pirineus. De fet, la seva àrea de distribució mundial és molt reduïda i queda inclosa en un rectangle de 20 Km. X 40 Km. que conten un conjunt de macissos que van del Mont Rouch (Mont Roig) a la Serrera. Viuen en altituds importants (1960 a 3080 m.) i la seua fase d’activitat anual és molt curta (només de 4 a 5 mesos entre maig/juny i setembre/octubre, segons la maduresa de l’individu), a causa de l’aspresa del medi i la presència de neu durant una gran part de l’any.

Són serenalles de petita mida (menys de 20 cm.) i presenten una coloració que pot anar del gris al bru, amb una banda negra a cadascun dels flancs. El ventre és molt vistós, de color groc daurat o taronja.

Després d’aparellar-se, la femella pon al juny/juliol entre 1 i 3 ous que deposita a sota d’una pedra plana. La incubació dura de 31 a 44 dies.

Les serenalles pallareses escullen els hàbitats rocallosos, i preferentment les tarteres envoltades d’estepa alpina. Aquests depredadors (d’artròpodes sobretot) cacen aproximant-se a la presa com un felí. De 5 a 10 captures per dia són necessàries per  a poder sobreviure.

Altres espècies

Leave a Reply

Your email address will not be published.