> Descarregueu aquí la publicació científica

Resum

La temperatura corporal preferida (Tpref) dels animals ectotèrmics varia amb l’altitud. En la serenalla roquera (Podarcis muralis) i la serenalla vivipar (Zootoca vivipara), el Tpref disminueix amb altitud, mentre que al tritó Pirinenc (Calotriton asper) la Tpref disminueix fins a certa altitud, i després augmenta. Per preveure futures gammes i nínxols ecològics per a aquestes espècies, caldrà considerar aquestes variacions de Tpref.

Leave a Reply

Your email address will not be published.